"Jeg sitter på en benk og duene mater meg"

tekst: Lars Saabye Christensen